- dit og mit Solrød

Benjamin Lindberg

Blog & indlæg  Profil  Facebook  Kontakt

FOLKESKOLE, TRANSPORT, ERHVERV OG ØKONOMISK ANSVARLIGHED.

Jeg har interesseret mig for politik, lige siden jeg i folkeskolen oplevede et folketing der skulle debattere om Danmark skulle tage del i den første Irak krig. Her oplevede jeg, hvordan politikere på tværs af parti skel, kunne diskutere, og vise det bedste ved politik. Nemlig at vi gennem samtale kan forstå hinanden.

Som tidligere folkeskolelærer ligger folkeskolen mig meget på sinde.

Jeg mener, at en ansvarlig og fornuftig skolepolitik, skal bygge på respekt for elevernes individuelle kundskaber og respekt for lærernes faglighed. Vi har et ansvar overfor børnene, der går i vores skoler, og som tidligere folkeskolelærer ved jeg, hvor vigtig børnenes trivsel er for deres fremtid. Det er vigtigt for os som by, at de unge forsat vender retur, når de har fået deres uddannelse og måske stiftet familie.

Som ansat i DSV ved jeg, hvilken betydning logistikken har, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi har et system, der hver dag kan sørge for, at Solrøds borgere kommer rettidigt frem, når de bruger den offentlige transport.

Jeg har interesse for at skabe et godt erhvervsvenligt miljø for Solrød Kommunes små og mellemstore erhvervsdrivende. Jeg vil i byrådet, fordi jeg mener, jeg kan gøre en forskel dels for de små erhvervsdrivende, som jeg mener, skal have de bedst mulige vilkår, det være sig med byggesager, eller med henvendelser til jobcenteret.

Jeg mener også jeg kan gøre en forskel for de unge. Jeg er blandt andet med i et mentorprogram som mentor for en række unge, der er ved at starte deres uddannelsesforløb op samt for enkelte unge, der er under uddannelse. Jeg kan se, de har nogle unikke behov, som jeg mener, jeg kan hjælpe med.

Heldigvis har vi en kommune, der fungerer, så vi skal ikke ud og lave en masse om, men vi skal derimod passe på det, der virker.

 

Regionsråd.

Hvis jeg bliver valgt til regionsrådet, vil jeg arbejde for, at få regional trafikudvikling bliver et område der får regional opmærksomhed, og på et bedre samarbejde mellem regionerne og Christiansborg.

Region Sjælland har derfor i dag et sygehusvæsen der er et af de bedste i Danmark, og det arbejde kan vi være stolte af, det er godt, men er det godt NOK?

Nej, og det bliver det aldrig, for målet for regionen rykker sig, når der bliver flere og flere muligheder, og i Region Sjælland skal vi være endnu mere ambitiøse. Vi skal hele tiden ville mere, og ville det bedre, og være klar på, at tage de kampe der kommer derved. Vi skal altid have den enkelte borger, den enkelte patient i centrum, og huske, at personen altid kommer før systemet!

Derfor vil jeg i byråd og regionsråd, så stem personligt på Benjamin Lindberg, FORDI POLITIK HANDLER OM MENNESKER!

Faktaboks

– 40 år
– Gift med Anne, der arbejder som lønmedarbejder i Røde Kors
– Bor i Solrød Strand
– Bachelor i Økonomi og logistik
– Projekt manager hos DSV i Hedehusene
– Politisk erfaring: Medlem af Venstre siden 1999 og aktiv lige siden. Formand for Venstre i Solrød, Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af Regions bestyrelsen.

Mærkesager:
– Folkeskole, transport/logistik, sundhed, fritidsliv, erhverv samt økonomisk ansvarlighed.

– 40 61 65 29
benjamin@venstresolrod.dk“Vi skal have frihed til at forfølge vores drømme under hensynet til fællesskabet”


Læs mere om Venstres politik:

- Dit og mit Solrød - Økonomi - Det bedste liv - Idræt og fritid - Landsby, natur og by