Venstre i Solrøds medlemmer har valgt mig som kandidat til både byrådet i Solrød kommune, og til Sjællands regionsråd. Begge opstillinger er jeg meget taknemmelig for, og vil gerne rette en tak til medlemmerne i Venstre i Solrød for deres tillid.

Som kandidat er der flere ting jeg gerne vil arbejde for, men inden jeg de næste par måneder kommer ind på det, vil jeg gerne lige skitsere de 4 ting jeg mener, bør kendetegne en lokalpolitiker.

1 Visionær, det er i mine øjne vigtigt at man har visioner for kommunen eller regionen, at man har gjort sig nogle tanker om hvordan vi forsat skaber de bedste rammer for erhvervslivet, for ældreplejen, for folkeskolen. Med andre ord, hvad er det faktisk man vil med sin kommune/region, for ellers er der vel egentlig ikke nogen grund til at stille op, vel?

2 Konkret, det er ikke nok kun at ville nogle ting, man er nødt til, at have gjort sig nogle overvejeler om hvordan får vi så virkeliggjort alle de visioner. Hvad skal ændres, og hvad er vi nødt til at få gjort for at virkeliggøre vores tanker.

3 Seriøs, man skal have lavet nogle beregninger på hvad det vil koste, vi kan jo ikke diskutere projekter der koster mere end der ligger i kommune eller regionskassen.

4 Ansvarlig, Hvor skal finansieringen komme fra, hvad er det vi skal prioritere lokalt, hvad kan vi gøre for at finde pengene? Det kræver seriøse overvejelser, for alt koster noget, og derfor skal vi som politiker altid være klar på, at indrømme, vi prioritere altid ved vores beslutninger

Nu er det heldigvis sådan, at alle er forskellige, og ingen kan være den bedste på alle områder. Derfor er det vigtigt at man sammensætter et hold der kan hjælpe med et eller flere områder. Kun at have visioner er ikke nok, for så bliver ens politik uansvarlig, hvor man ikke holder styr på økonomien, og det vil være synd, for så ødelægger man fundamentet for ens visioner, der jo alle kommer fra et ønske om at forbedre det samfund, vi alle holder af!

Betyder det, at man ikke må drømme? Nej det gør det ikke, selvfølgelig må man drømme og komme med tanker og ideer der rækker ud over det sædvanlige. Men det betyder, at man skal turde stille sig selv de svære spørgsmål, og være klar på, ikke at bebrejde andre, når de ikke kan se det realistiske i drømmen.

Derfor glæder det mig, at være del af Vestres hold i Solrød, her mener jeg faktisk, at vi med Borgmester Niels Hörup i spidsen, har sammensat et alsidigt hold, der både har visioner, er konkrete og seriøse samt ansvarlige. Vi har drømme og visioner for den by vi bor i, vi er alle klar på at gøre en indsats for, at Solrød er en by i udvikling, en by vi kan være stolte over, og hvor vi trygt kan lade vores børn og unge færdes i.