Da regionerne blev dannet, var det danske sygehusvæsen martret af uoverskuelige ventelister, en sygehusstruktur der hørte et andet århundrede til, og et system der ikke længere var optimalt. Sådan er det heldig vis ikke længere. Region Sjælland har i de sidste 4 år, med Venstre i spidsen gennemgået en enorm udvikling, hvor der ikke kun har været opført nyt byggeri i Køge og Slagelse, men hvor også eksisterende bygningsmasse er blevet gennemgået og forbedret. Eksempelvis er Næstved sygehus blevet sikret forsat drift af skadeklinik samt operationsfaciliteter primært til dagkirurgi, med udgangspunkt i Næstved Sygehus’ fremtidige profil som et specialsygehus.

 

Region Sjælland har derfor i dag et sygehusvæsen der er et af de bedste i Danmark, og det arbejde kan vi være stolte af, det er godt, men er det godt NOK?

 

Nej, og det bliver det aldrig, for målet for regionen rykker sig, når der bliver flere og flere muligheder, og i Region Sjælland skal vi være endnu mere ambitiøse. Vi skal hele tiden ville mere, og ville det bedre, og være klar på, at tage de kampe der kommer derved. Vi skal altid have den enkelte borger, den enkelte patient i centrum, og huske, at personen altid kommer før systemet!

 

Regionen har haft fokus på, at lede en sygehusudvikling der skulle komme så mange som muligt til gode, og som har bragt ventelisterne under kontrol, har forbedret de enkelte områder mest muligt. Dette har ikke været nemt, og der har været mange lokale kampe der skulle tages, men nu kommer en endnu sværere kamp. Nu skal fokus ændres fra at lede sygehusudviklingen til at lede et sundhedsvæsen!

 

Ændringer kræver, at der er en infrastruktur i det nære sundhedsvæsen, som magter opgaven. Meget afhænger af, om regionen formår at samarbejde med kommunerne og almen praksis på en måde, så den primære sektor kommer i balance med det øvrige sundhedsvæsen. Det kræver dialog, faglig indsigt og politisk vilje fra alle sider.

 

En stemme på Benjamin Lindberg ved det kommende regionsvalg den 21. november, er en stemme på, et fremadseende regionsråd, der samarbejder med kommunerne om det bedste for patienten.

 

Derfor, stem personligt på nr. 27 på venstres liste, Benjamin Lindberg, fordi vi er sammen om Region Sjælland