FOR MIG HANDLER POLITIK OM MENNESKER

 

Frihandel har været med til, at gøre Danmark til et rigt land, det er uomtvisteligt, jeg oplever heller ikke nogen der påstår andet. Efter anden verdenskrig var det klart for de fleste, at vi måtte have verdens lande til at handle sammen, for dem du laver aftaler med, går du ikke bare i krig med!

Derfor begyndte verden ledere også at arbejde på, at fremme verdenshandlen igennem WTO, men faktisk også igennem det der var kul og stålunionen, der blev til EU.  I dag kan EU så ikke afslutte en frihandelsaftale man havde aftalt med Canada, det er dårlige tegn for EU, og det er dårlige tegn for en verden, hvor konflikter begynder at lure rundt omkring. Prøv at se på situationen i Rusland, på grund af politiske beslutninger, har EU lavet en handels embargo imod Rusland, der til gengæld optrapper enhver konflikt de kan med EU, til et punkt hvor en krig ikke længere virker usandsynlig.

Når vi ved frihandel er så vigtig for verden, hvorfor er det så svært at blive enige om en aftale der skal fremme handel?

Når jeg taler med min amerikanske kollegaer og venner, så fortæller de om modstand mod frihandelsaftaler med EU, fordi de er bange for, at den øget konkurrence fra EU vil betyder de mister arbejdspladser. De frygter konkurrencen fordi de europæiske varer har en højere standard i mange tilfælde, og en øget bevidsthed om miljøet i USA, vil gøre de europæiske varer mere eftertragtet. Det er deres annalyse, men i EU har vi den modsatte annalyse, de lave krav fra myndighederne i USA, betyder vi ikke kan konkurrer med de amerikanske produkter på pris, og vi mister arbejdspladser!  Jeg siger ikke den ene side tager fejl eller den anden side tager fejl, men det er sjovt, at samme udgangspunkt nemlig øget samhandel, kan komme til modsatrettet resultater.

Login Form